Δήλωση Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Εμείς, η εταιρία «G.M.S. Production House E.E.» και διακριτικό τίτλο «G.M.S.P.H. E.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα επί της οδού Μεσολογγίου 11, Μελίσσια στην Ελλάδα (εφεξής «εμείς» ή «η Εταιρία») είμαστε υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας κατά την διάρκεια της επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας και της χρήσης των λοιπών υπηρεσιών μας. Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας και χρηστών των υπηρεσιών μας και υποχρεούμαστε να σας ενημερώνουμε με διαφανή τρόπο για την σχετιζόμενη επεξεργασία αυτών των δεδομένων σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. Αν υπάρχουν αλλαγές στην παρούσα, θα αναρτάμε το νέο κείμενο στην ιστοσελίδα μας. Για τον λόγο αυτό, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και να ελέγχετε περιοδικά την ιστοσελίδα μας.

Η προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της εφαρμοστέας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (κυρίως του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679) και των σχετικών ελληνικών νόμων για την προστασία του ατόμου από τη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις των αρμόδιων εποπτευουσών αρχών.

1. Έχει εφαρμογή σε εμένα;

Οι πληροφορίες που περιέχονται στις παρακάτω παραγράφους αναφέρονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με υπηρεσίες και χαρακτηριστικά που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας Syllastria.gr, (εφεξής «οι Υπηρεσίες»).

Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες αν είστε κάτω των 15 ετών.

2. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Α. Όταν αγοράζετε εισιτήριο για τις εκδηλώσεις της εταιρείας ή ανοίγετε έναν λογαριασμό:

 • Βασικές πληροφορίες (όπως ονοματεπώνυμο, κωδικός λογαριασμού)

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, ηλεκτρονική διεύθυνση, προτιμώμενος τρόπος επικοινωνίας, προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας)

 • Άλλες πληροφορίες που αφορούν την εξόφληση των υπηρεσιών μας μέσω της ιστοσελίδας μας (όπως ιστορικό παραγγελίας)

 • Στοιχεία πληρωμών για την αγορά υπηρεσιών μας (όπως στοιχεία χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας)

 • Καταγραφή της συναλλαγής που γίνεται για την αγορά υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου

Β. Όταν λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία μας (newsletters)

 • Στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας)

 • Προαιρετικά στοιχεία για να λαμβάνετε προσωποποιημένες ενημερώσεις (όπως ημερομηνία γεννήσεως, φύλο, επάγγελμα,)

Γ. Όταν κάνετε χρήση των χαρακτηριστικών και υπηρεσιών μέσω του Syllastria.gr

 • Στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες που ενδεχομένως μας παρέχετε – αναφορικά με όποιο αίτημα ή ερώτημα – μέσω οποιασδήποτε ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Εταιρίας που διατίθεται στο Syllastria.gr για τέτοια επικοινωνία.

 • Σε κάποιες περιπτώσεις, συλλέγουμε επίσης αυτόματα τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή, την ονομασία τομέα της ιστοσελίδας από την οποία έγινε η σύνδεση, τοποθεσία και άλλες πληροφορίες που προκύπτουν από την χρήση των cookies της ιστοσελίδας μας (όπως τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (“IP”), περιεχόμενο ιστού που ανοίχθηκε κ.α.)

Δ. Όταν γίνεται αναφορά στο Syllastria.gr ή στα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας μας σε εσάς

 • Στοιχεία ταυτοποίησης (όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο)

3. Πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Θα επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών μας και αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τις παρακάτω νομικές βάσεις και σκοπούς:

 1. Έννομο Συμφέρον

Έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων που αγοράζουν τις υπηρεσίες μας της Εταιρίας μας. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ιστοσελίδας και των συναλλαγών καθώς και την ορθή λειτουργία αυτών, την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας αλλά και την προστασία της συνέχειας της επιχείρησής μας. Αποτελεί επίσης έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να βελτιώνουμε και αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες μας, με το να επικοινωνούμε με εσάς για την διενέργεια ερευνών και για να λάβουμε την ανατροφοδότησή σας για τις δράσεις και παραστάσεις μας.

2.Συγκατάθεση

Εφόσον είστε απλός επισκέπτης της ιστοσελίδας ή ακόλουθος (follower) κοινωνικών δικτύων μας και δυνάμει σχετικής ρητής συγκατάθεσής σας, την οποία θα μας έχετε δώσει επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στην ιστοσελίδα ή ενεργοποιώντας την σχετική εφαρμογή του κοινωνικού μέσου αντίστοιχα, θα μπορούμε να σας καταχωρήσουμε στην λίστα μας με τους παραλήπτες ενημερωτικών δελτίων, εφόσον το επιθυμείτε. Θα διατηρούμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας (ηλεκτρονική διεύθυνση, προφίλ κοινωνικού μέσου) προκειμένου να σας αποστέλλουμε πληροφορίες για επικείμενες εκδηλώσεις και δράσεις στις οποίες μπορεί να έχετε ενδιαφέρον. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή την συγκατάθεση οποτεδήποτε επιλέγοντας το πεδίο «απεγγραφή» (“unsubscribe”) στο κάτω μέρος κάθε επικοινωνίας που θα λαμβάνετε ή με την απενεργοποίηση του σχετικού χαρακτηριστικού στο κοινωνικό μέσο αντίστοιχα.

Δυνάμει σχετικής ρητής συγκατάθεσης σας και αναλόγως της επιλογής των cookies που θα κάνετε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέγονται μέσω των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας, να αναλύσουμε την χρήση αυτής και να επιδιώξουμε διαφημιστικούς σκοπούς.

4. Πόσο διάστημα τηρούμε τις πληροφορίες σας;

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να επιτύχουμε τους παραπάνω σκοπούς ή για όσο χρόνο απαιτείται εκ του νόμου. Ο χρόνος αυτός μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συγκεκριμένη χρήση π.χ. η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που μας παρείχατε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία σε σχέση με εμάς θα διατηρηθεί έως ότου υποβάλετε αίτημα απεγγραφής ή ανάκλησης της συγκατάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται από εμάς να τα διατηρήσουμε για περισσότερο χρόνο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό (π.χ. για τη διαχείριση του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας).

5. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και πώς διασφαλίζουμε αυτή την πρόσβαση;

Όλες οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών θα τηρούνται από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλίσουμε την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και λειτουργιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε και πραγματοποιούμε συναλλαγές, όπως:

 • Πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών ιστότοπου και εταιρίες διαχείρισης κοινωνικών δικτύων

 • Πάροχοι προωθήσεως των Υπηρεσιών, εταιρίες ερευνών, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ πλατφόρμας

 • Εξωτερικοί σύμβουλοι ή άλλοι ειδικοί της αγοράς

 • Πάροχοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ψηφιακής πλατφόρμας, όπως το Google, το Facebook, το Twitter, όταν χρησιμοποιείτε τις φόρμες τους ή τις ενσωματωμένες υπηρεσίες του. Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβασθούν εκτός ΕΕ / ΕΟΧ από αυτές τις εταιρείες και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ. Ισχύουν διεθνείς κανόνες για τη διαβίβαση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Πρότυπων Συμβατικών Όρων.

 • Κάθε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή και γενικά κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο σύμφωνα με τον νόμο ή δικαστική απόφαση η Εταιρία είναι υποχρεωμένη ή έχει δικαίωμα να κοινοποιήσει τέτοια στοιχεία.

 

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για είμαστε πάντα ενήμεροι σε σχέση με ψηφιακούς μετασχηματισμούς και να υιοθετούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που να διασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και την προστασία της αξιοπιστίας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας κάθε πληροφορίας που διαβιβάζεται μέσω αυτού του καναλιού. Ωστόσο, σας προτείνουμε να διαβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας που αναφέρονται σε θέματα για τα οποία δεν έχουμε τον έλεγχο και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, όπως τον τρόπο με τον οποίο εισέρχεστε στην ιστοσελίδα και την χρησιμοποιείτε.

6. Τι δικαιώματα έχετε;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας που τηρούμε και να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας

 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ημιτελών δεδομένων που διατηρούμε σε σχέση με εσάς

 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, τα οποία δεν έχουμε πλέον το δικαίωμα να τηρούμε

 • Το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που βασίζεται σε έννομο συμφέρον μας

 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας

 • Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, ήτοι να ζητήσετε να παρέχουμε σε εσάς ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, εύκολα αναγνώσιμη μορφή (π.χ. σε USB)

 • Το δικαίωμα να ανακαλέσετε την προηγούμενη δοθείσα συναίνεσή σας, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεσή σας

Εάν ασκήσετε οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανταπόκριση στο αίτημα εντός ενός μηνός ή έως και 2 επιπλέον μηνών, εάν απαιτείται λόγω της περιπλοκότητας του αιτήματος ή του συνολικού αριθμού των ληφθέντων αιτημάτων. Θα σας ειδοποιήσουμε εγγράφως αναφορικά με την ικανοποίηση του αιτήματος ή άλλως, για τους λόγους που μας εμποδίζουν να ικανοποιήσουμε το εν λόγω αίτημα. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ορίζει ο νόμος, π.χ. ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε ένα αίτημα εάν δεν λάβουμε τα στοιχεία ταυτοποίησης που είναι απαραίτητα για την προστασία των δεδομένων σας και να επιβεβαιώσουμε ότι εσείς κάνετε το αίτημα, ή διαγράψουμε πληροφορίες που ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε, προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια υποχρέωση ή να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντά μας.

7. Επικοινωνία

Για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας στα πλαίσια των Υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως αποστείλετε μήνυμα υπόψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@syllastria.gr

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει με οποιονδήποτε τρόπο παραβιαστεί, δικαιούστε να υποβάλλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: www.dpa.gr | Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23 | +30 210 6475600 | Φαξ: +30 210 6475628 | complaints@dpa.gr